All-in huurprijs

Als je een huuradvertentie online bekijkt, word je vaak bestookt met allerlei termen. Zo kan de prijs voor een huurwoning de kale huur betreffen, maar soms zie je ook een all-in huurprijs. Het is helaas niet altijd duidelijk wat dat precies betekent en waar de prijs uit opgebouwd is. Dat is daarom ook precies de reden dat dit soort huurprijzen helemaal niet meer gebruikt mogen worden. Helaas komt het toch nog vaak voor en daarom leggen we je graag even uit welke kosten in deze huurprijzen verwerkt zijn en hoe je de huurprijs toch kunt laten splitsen.

All-in huurprijs verboden?

Zoals we hierboven al even noemden, is het helemaal niet toegestaan om een all-in huurprijs te hanteren als verhuurder. Het moet namelijk mogelijk zijn om als huurder inzicht te hebben in de kosten die je maandelijks betaalt voor je huurwoning. Bij een all-in huurprijs weet je niet precies hoeveel servicekosten je betaalt en wat nu de kale huurprijs van de woning is. Daarom kun je de verhuurder altijd verplichten om de huurprijs te laten splitsen. Wil de verhuurder niet meewerken, dan kun je gelukkig ook altijd nog aankloppen bij de huurcommissie.

Nadelen all-in huurprijs

Twijfel je of je de moeite moet nemen om je all-in huurprijs te laten splitsen? Het kan natuurlijk wel wat gedoe opleveren en daarom is het altijd verstandig om een afweging te maken. Om je een handje te helpen, zetten we de nadelen van een all-in huurprijs graag even voor je op een rij:

  • Je kunt het jaaroverzicht van de gebruikte servicekosten niet controleren, omdat je niet weet hoeveel servicekosten je maandelijks betaalt.
  • Je weet niet of de jaarlijkse huurverhoging klopt en of dit op basis van de wet ook mag. De huurverhoging wordt namelijk bepaalt op basis van de kale huurprijs en die is onbekend bij een all-in huurprijs.

All-in huurprijs splitsen

Aangezien huurders recht hebben op huurprijsbescherming, is een all-in huurprijs niet meer van deze tijd. De huurder moet kunnen achterhalen of de prijs redelijk is en dat is niet mogelijk bij een dergelijke huurprijs. Op basis van art. 7:258 BW is het daarom mogelijk voor de huurder om een splitsing van de huurprijs aan te vragen. In eerste instantie kan dit door een brief te schrijven aan de verhuurder. Geeft de verhuurder geen gehoor aan je verzoek, dan kun je een procedure starten bij de huurcommissie of de rechter. Zij zullen de huur dan toetsen en zelf een afsplitsing maken. Het is voor de verhuurder vaak gunstiger als er besloten wordt om de huurprijs zelf te splitsen.

Om dit soort problemen te voorkomen is het vaak beter om vooraf te vragen om een gesplitste huurprijs. Zo voorkomen beide partijen een hoop papierwerk en verloren uren. Wanneer je dit ziet staan bij een kamer op Kamerstunt, dan kun je via het contactformulier vragen om een gesplitste huurprijs. Je krijgt dan een overzicht van de kale huurprijs, servicekosten en nutsvoorzieningen. Zo weet je precies wat je waarvoor betaalt.