Antikraak is een huurvorm van leegstaande woningen waarbij je als huurder wordt gezien als “bewaker”. Vaak zijn antikraak woningen leegstaande panden die al langere tijd te koop staan en leeg zijn. Eigenaren van die woningen willen geen krakers en daarom worden deze verhuurd als antikraak.

Een voordeel van antikraak is dat het vaak goedkoop wonen is. De huurprijs bestaat meestal uit alleen de kosten van de nutsvoorzieningen. Daarnaast bestaat de woning vaak uit een grote ruimte. Dit maakt het erg geschikt voor kunstenaars. Kunstenaars hebben zo voldoende ruimte voor een atelier.

Een nadeel van antikraak is dat er grote onzekerheid heerst. Vaak is er bij antikraak huren geen sprake van een huurcontract, maar een bruikleenovereenkomst. Je hebt hierdoor geen recht op de wettelijke huurbescherming. Bovendien is de opzegtermijn voor zowel huurder als verhuurder erg kort, namelijk is deze vaak maar twee weken tot een maand. Daarnaast is het vaak onduidelijk waar de bijkomende (administratie)kosten die een verhuurder vraagt op gebaseerd zijn. Een ander nadeel is dat de woningen vaak in slechte staat zijn en je zelf moet klussen in de woning om het leefbaar te maken.