Doelgroep

Het woord ‘doelgroep’ wordt door verhuurders gebruikt om een bepaalde groep mensen aan te duiden. De doelgroep bestaat dan uit specifieke mensen die verhuurders graag in hun huurwoning zouden laten wonen. Door te selecteren op deze groep hoopt hij of zij alleen reacties te krijgen van mensen die volgens hem of haar passen bij de woning.

Voorbeelden doelgroepen

Een veelgebruikte doelgroep in Nederland is ‘studenten’. Eigenaren van kamers of studio’s kiezen er soms voor hun woning alleen beschikbaar te stellen aan studerende mensen. Vooral in typische studentensteden waar een groot kamertekort heerst, zoals Amsterdam en Groningen, maken verhuurders soms deze bewuste keuze. Als er sprake is van een doelgroep, wordt dit vaak genoemd in de woningomschrijving. Een ander voorbeeld van een doelgroep is mensen met een lager inkomen, als het bijvoorbeeld gaat om het verhuren van een sociale huurwoning.

Het kan ook voorkomen dat verhuurders een bepaalde groep mensen juist wil uitsluiten. Een verhuurder kan dan aangeven dat hij op zoek is naar iemand die bijvoorbeeld niet studeert, omdat hij zo meer garantie heeft dat de huur daadwerkelijk betaald kan worden. Op zo’n woning maak je als student dus geen kans en hoef je niet te reageren.

Selecteren of discrimineren?

De scheidingslijn tussen wettelijk gegronde selectie en discriminatie is dun. Wanneer mag een verhuurder onderscheid maken tussen groepen? En wanneer discrimineert hij? Niet iedere toekomstige huurder is bovendien in een groep in te delen. Zo zwart-wit ziet onze samenleving er nou eenmaal niet uit. Soms bevinden mensen zich in een grijs gebied als ze geweigerd worden.

Verhuurders mogen wel selecteren op inkomen en huurgeschiedenis, maar niet op geaardheid of handicap. Een aspirant-huurder met een huisdier mag geweigerd worden, maar iemand die een hoofddoek draagt niet. Word jij uitgesloten van het reageren op een huurwoning, maar twijfel je of je dit wel volgens de wet gebeurt? Dan kun je terecht bij het antidiscriminatiebureau van jouw gemeente, of bij een online meldpunt voor discriminatie.