Huisbaas

Een huisbaas (of verhuurder) is de eigenaar van één of meerdere huurwoningen, die hij verhuurt aan een huurder. Als huurder betaal je (meestal maandelijks) de huur aan de huisbaas om te mogen wonen in je kamer, appartement of huis. Als huisbaas draag je onder andere zorg voor de onderhoudswerkzaamheden van de huurwoning, zoals het repareren van lekkages en buitenschilderwerk.

Verantwoordelijkheden van een huisbaas

Een huisbaas heeft standaard drie hoofdverantwoordelijkheden. Hij stelt zijn woning ter beschikking, pleegt er onderhoud aan en maakt woongenot mogelijk voor de huurder. Woongenot betekent dat de huurder geen overlast moet ondervinden van andere omwonenden. Is dit wel het geval? Dan moet de huisbaas zo’n conflict oplossen. Zoiets kan leiden tot uitzetting van de bewoner die overlast veroorzaakt. Ook bij achterstallig onderhoud aan het pand moet de huisbaas actie ondernemen, dat geldt ook voor de schoonmaak van openbare ruimtes, zoals portieken. Huur je een woning en heb je het idee dat jouw huisbaas zijn verplichten niet nakomt? Dan komt de Huurcommissie op voor jouw rechten als huurder. Je hebt in Nederland namelijk recht op huurbescherming.

Rechten van een huisbaas

Naast bovengenoemde plichten heeft een verhuurder ook een aantal rechten. Zo heeft hij recht op een tijdige uitbetaling van de huur. Is een huurder te laat met betalen? Dan zal er een huurachterstand ontstaan. Vaak is een achterstand van drie maanden genoeg om een gerechtelijke procedure te starten en de huurder uit te zetten. Ook is een huurder zelf verantwoordelijk voor klein onderhoud. Dit zijn onderhoudswerkzaamheden die relatief weinig geld kosten of eenvoudig uit te voeren zijn. Denk aan het dichten van gaten in muren en het schoonhouden van de woning. De huisbaas heeft ook het recht dat de woning zonder schade wordt achtergelaten door de huurder.

Huisjesmelker

Huurders kunnen te maken krijgen met een zogenaamde huisjesmelkers. Zo worden verhuurders genoemd die niet het beste voor hebben met hun huurders. Door een torenhoge huurprijs te vragen en slecht onderhoud te plegen, proberen ze veel mogelijk geld te verdienen en de kosten te drukken. Dat gaat alleen ten koste van het woongenot en de portemonnee van een huurder. Vooral studenten, die op kamers in een studio of appartement wonen, worden slachtoffer van huisjesmelkers. Omdat er een groot woningtekort heerst, gaan ze eerder akkoord met het tekenen van hun nieuwe huurcontract, zelfs als er sprake is van een onredelijk hoge huurprijs of achterstallig onderhoud. Als ze vervolgens ontevreden zijn over de huur of de staat van hun woning, durven ze vaak geen stappen te ondernemen tegen de huisbaas.