Huurcommissie

Conflicten tussen huurders en verhuurders kunnen worden verholpen door de Huurcommissie. Deze onafhankelijke partij kan een officiële uitspraak doen, bijvoorbeeld als je denkt te veel te betalen voor je huurwoning. Wat de Huurcommissie precies doet en wanneer je hulp kunt inschakelen, lees je hieronder.

Wat doet de Huurcommissie?

De Huurcommissie is een landelijke organisatie die zich inzet voor het voorkomen en oplossen van geschillen tussen huurders en verhuurders. Dit kunnen conflicten zijn op het gebied van huur, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, onderhoud en woningverbetering. De commissie komt op voor de belangen van huurders en verhuurders van woningen in de sociale huur en vrije sector. Dit kunnen zelfstandige woningen of kamers zijn, en geldt voor contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Als resultaat van de bemiddeling doet de Huurcommissie altijd een officiële uitspraak.

Wanneer Huurcommissie inschakelen?

Je kunt de Huurcommissie inschakelen als je een meningsverschil hebt met je huurbaas. Bijvoorbeeld als jullie het niet eens kunnen worden over een verhoging van de huur of de kwaliteit van het onderhoud. Zorg allereerst dat je jouw klacht kenbaar maakt bij de verhuurder. Krijg je geen of onvoldoende antwoord? Dan kan de commissie zich buigen over de zaak. Dit geldt alleen voor niet-geliberaliseerde woningen, met één uitzondering: in de eerste zes maanden kunnen huurders in de vrije sector een huurprijscheck aanvragen bij de Huurcommissie.

Het kost standaard 25 euro om de commissie in te schakelen. Blijkt achteraf dat je in het gelijk wordt gesteld? Dan krijg je dit bedrag gewoon weer terug. Na betaling zal een onderzoek worden gestart naar de woning. Op basis daarvan wordt in eerste instantie geprobeerd om te bemiddelen met de verhuurder. Als dit geen resultaat geeft, start de Huurcommissie een formele procedure. De rapportage hiervan krijgen beide betrokken partijen te zien. Vervolgens zijn drie scenario’s mogelijk:

  • Huurder trekt de klacht in, bijvoorbeeld omdat er een oplossing is gevonden met de huurbaas.
  • De voorzitter doet een uitspraak, als beide partijen hiermee instemmen.
  • De Huurcommissie doet een uitspraak in een formele zitting, waar beide partijen zich aan dienen te houden.

Huurcommissie puntentelling

Heb je het gevoel dat je te veel betaalt voor je sociale huurwoning? Dan kan de Huurcommissie een huurprijscheck uitvoeren. Uit de check komt een puntenaantal dat de maximale huurprijs van een woning bepaalt. Dat hangt onder andere af van de grootte van kamers, de aanwezigheid van een keuken, toilet, douche en/of wastafel en de WOZ-waarde. Dit puntensysteem wordt ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd en geldt alleen voor sociale huurwoningen, kamers, woonwagens of standplaatsen.