Huurder

Een huurder huurt een woning van de eigenaar: de verhuurder. Dit kan een woningcorporatie, bedrijf of particuliere verhuurder zijn. Samen tekenen de huurder en de verhuurder een huurovereenkomst, waarin duidelijk staat wie aansprakelijk is voor wat. Net als verhuurders hebben ook huurders na het ondertekenen van een huurcontract bepaalde rechten en plichten.

Rechten huurder

Wie een huurwoning voor een onbepaalde tijd gaat huren, heeft recht op twee belangrijke zaken: huurbescherming en woongenot. Een huurder wordt door de wet beschermd. Dat betekent dat je niet zomaar door de verhuurder op straat kan worden gezet. Daar zal alleen wel een gegronde reden voor moeten zijn. Zijn jullie het niet met elkaar eens? Dan moet er vaak een gerechtelijke procedure aan te pas komen. Woongenot houdt kortgezegd in dat je als huurder optimaal moet kunnen genieten van de kamer, studio, het appartement of huis waar je woont. Eventuele gebreken aan de huurwoning zouden dit genot in de weg kunnen staan. Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om dit te verhelpen, tenzij de huurder deze gebreken heeft veroorzaakt. Is de verhuurder niet bereid om dit te doen? Dan kun je als huurder tot zes maanden huurvermindering aanvragen via de rechter.

Plichten huurder

Je hebt als huurder natuurlijk ook een aantal plichten. De meest voordehandliggende is het tijdig betalen van de huur. Een huurder is vanzelfsprekend verplicht om iedere maand de huur over te maken. Bij een betalingsachterstand kan de eigenaar van het pand naar de rechter stappen en om uitzetting op te eisen. Dit hoeft overigens geen ellenlange achterstand van betaling te zijn. Je kunt al in de problemen komen als je één dag te laat bent met het betalen van de huur. Gelukkig komt dit zelden voor. Het is gebruikelijker dat pas bij een achterstand van drie maanden uitzetting kan worden geëist.

Een andere plicht heeft met de oplevering van je woning te maken. De meeste nieuwe bewoners treffen hun huurwoning compleet leeg aan – tenzij er sprake is van een gemeubileerde huurwoning. Dat komt omdat huurders hun woning in dezelfde staat moeten opleveren als ze die hebben gehuurd. Vaak houdt dat in dat je alle muren moet witten en gaten moet wegwerken. Zijn er spullen kapotgegaan die onder jouw verantwoordelijkheid vallen? Dan zal jij deze problemen ook moeten oplossen. De precieze verantwoordelijkheden van de huurder en verhuurder zijn terug te vinden in de huurovereenkomst.