Huurtoeslag / huursubsidie

De term ‘huursubsidie’ wordt sinds 2006 officieel niet meer gebruikt. Huurders in Nederland met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit bedrag ontvang je van de overheid om de huur mee te betalen. De algemene regel is: hoe minder je verdient, hoe hoger de toeslag (tot een bepaalde grens). Wel zijn er voorwaarden verbonden aan huurtoeslag. Zo moet je bijvoorbeeld een zelfstandige sociale huurwoning huren.

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Om recht te hebben op huurtoeslag, zul je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Je mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen en je vermogen mag niet te hoog zijn. Bovendien komt niet iedere woning in aanmerking. Voor kamers kun je bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Via de belastingdienst kun je een proefberekening huurtoeslag doen om erachter te komen of je in aanmerking komt, en hoe hoog het bedrag gaat zijn.

De voorwaarden voor huurtoeslag:

  • Je bent minimaal 18 jaar oud en woont in Nederland.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland.
  • Je woont in een zelfstandige woonruimte.
  • Je staat ingeschreven bij de gemeente op het woonadres.
  • Je (gezamenlijke) inkomen en vermogen, en dat van je toeslagpartner, zijn niet te hoog.
  • Je huur is niet te hoog.
  • Je hebt een huurcontract getekend en betaalt zelf de huur.

Maximale huurprijs

Ieder jaar wordt de zogeheten liberalisatiegrens vastgesteld. Dit is een maandelijkse huurprijs die de sociale huur onderscheidt van de vrije sector. Komt de huur onder dit bedrag uit? Dan spreken we van een sociale huurwoning. Het bedrag staat dus ook meteen voor de maximale huurprijs voor zo’n woning. Dit ligt in 2021 op 752,33 euro. Het gaat hier om de rekenhuur; de kale huurprijs plus servicekosten.

Vermogen en inkomen

Om te bepalen hoe hoog jouw huurtoeslag wordt, gebruikt de belastingdienst het ‘toetsingsinkomen’. Dit is het jaarinkomen van jou én je eventuele partner. Voor alleenstaanden ligt de inkomensgrens op 23.725 euro per jaar. Je vermogen (spaargeld) mag niet meer bedragen dan 31.340 euro. Heb je een huisgenoot of woon je samen? Dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet boven de 32.200 euro komen, en het vermogen niet boven de 62.680 euro.

Maximaal inkomen / vermogen:

  • eenpersoonshuishouden: € 23.725 / € 31.340
  • meerpersoonshuishouden: € 32.200 / € 62.680

Hoogte huurtoeslag

De hoogte van je huurtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Verdien je jaarlijks minder dan 18.750 euro? Dan heb je recht op de maximale toeslag van 378 euro per maand. Als je meer verdient, gaat dit bedrag geleidelijk omlaag. Ben je jonger dan 23? Dan mag je huur niet hoger zijn dan 442,46 euro. Voor huurders ouder dan 23 jaar geldt een huurtoeslaggrens van 752,33 euro per maand. Komt jouw huur boven dit bedrag uit? Dan kun je geen huurtoeslag krijgen.

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag aanvragen voor 2021 kan nog tot 1 september 2022. In bepaalde gevallen kun je ook nog een aanvraag doen voor een eerder jaar. Als je verhuist, kun je huurtoeslag aanvragen zodra je er daadwerkelijk woont en de belastingdienst je verhuizing heeft verwerkt. Hiervoor moet je het nieuwe adres hebben doorgegeven aan je gemeente. De huurtoeslag gaat altijd in op de eerste dag van de maand. Sta je dan nog niet ingeschreven? Dan krijg je pas een maand later voor het eerst huurtoeslag.