Algemene huurvoorwaarden

Wanneer je een huurwoning wilt gaan huren, zal de verhuurder in de gevallen een aantal voorwaarden stellen. Deze voorwaarden vind je terug in de algemene huurvoorwaarden. Wat er precies in staat, zal per verhuurder of woningcorporatie verschillen en kan zeer uiteenlopend zijn. De ene stelt enkel een inkomenseis op terwijl de andere hele specifieke eisen heeft. Toch zijn er een paar zaken die vaak genoemd worden.

Voorwaarden voor huurders

Een verhuurder van een woning kiest een geschikte huurder uit en stelt daarbij voorwaarden op. Vaak geeft een verhuurder in een advertentie een uitleg over naar waar hij/zij precies naar op zoek is. De voorwaarden worden hierin uitgelegd. Heb je vragen over de voorwaarden en ben je niet zeker of je wel of niet in aanmerking komt, neem dan contact op met de verhuurder van de woning van je keus. Deze kan dan samen met jou kijken of de woning geschikt voor je is. Zoals gezegd, voorwaarden kunnen per verhuurder verschillend zijn. Ga dus altijd na welke aan voorwaarden en verplichtingen je als huurder moet voldoen. Kom je iets vreemds tegen in de algemene huurvoorwaarden? Dan kun je altijd bij een jurist nagaan of het reële voorwaarden zijn.  

Inkomenseis

Om betalingsproblemen te voorkomen hanteren sommige verhuurders een inkomensnorm. Dat moet mensen ervan weerhouden om voor hen te dure appartementen of huurwoningen toch te gaan huren. Het gaat hier nagenoeg altijd om een norm van drie tot vier keer de huurprijs. Wordt de woning aan tweeverdieners verhuurd? Dan gelden vaak andere regels. Dan stelt meestal het laagste inkomen voor de helft mee en wordt de persoon die het meest verdient de hoofdhuurder.

Aantal bewoners

In principe wordt een huurwoning verhuurd aan de hoofdhuurder, eventueel met een partner of gezin. Maar de grootte en samenstelling van een huishouden blijven natuurlijk niet altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld door een geboorte, een scheiding, een huwelijk of een sterfgeval. Zodra er een wijziging plaatsvindt, dient hiervan melding gemaakt te worden. Verandert de gezinssamenstelling? Neem dan contact op met de verhuurder, zodat die op de hoogte is van de huidige situatie.

Onderverhuren

Onderverhuren is bij sociale huurwoningen nooit toegestaan. Kiest een huurder er toch voor om iemand te laten onderverhuren? Dan zou de verhuurder hem of haar uit de woning kunnen zetten. Bij particuliere verhuurders is onderverhuren in sommige gevallen wel toegestaan. De huurder moet daarvoor wel toestemming vragen van de verhuurder. Zonder toestemming onderverhuren kan voor een particuliere verhuurder reden zijn om de huurder uit de woning te zetten.

Verplichtingen huurder

Naast voldoen aan bovengenoemde voorwaarden moet je je als huurder houden aan een aantal verplichtingen. Eén hiervan is de betaling van de huurprijs. Verhuurders kiezen een vast moment voor de afschrijving en het is aan de huurder om te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat, zodat de huursom kan worden afgeschreven. Een andere verplichting is dat je als huurder eventuele gebreken aan de woning meldt, zodat de verhuurder kan regelen dat er herstelwerkzaamheden uit worden gevoerd.

Verplichtingen verhuurder

Natuurlijk heeft een verhuurder ook verplichtingen. In jouw huurovereenkomst zul je vaak terugvinden wat je mag verwachten van de verhuurder. Vaak wordt een verhuurder aansprakelijk gesteld voor groot onderhoud, maar niet voor klein onderhoud. Denk hierbij aan hallen en trappenhuizen. Ook is de verhuurder verantwoordelijk voor het verschaffen van woongenot. Dat betekent dat hij of zij ervoor moet zorgen dat de huurder geen overlast ondervindt van buren of andere zaken.