Opzegtermijn

Bij de (ver)huur van een woning krijg je te maken met een opzegtermijn. Voor huurders houdt dat in dat je een bepaalde periode van tevoren moet aangeven dat je de woning gaat verlaten. Voor verhuurders betekent het op tijd aangeven dat het huurcontract afloopt. De lengte van de opzegtermijn is voor huurders en verhuurders verschillend. En ook de manier waarop een kamer, studio of appartement wordt gehuurd of verhuurd bepaalt hoe lang deze termijn mag zijn. In je contract kan bovendien een andere opzegtermijn staan dan door de overheid is vastgesteld.

Opzegtermijn huurder

Een huurwoning kun je niet zomaar verlaten. De huisbaas heeft tijd nodig om een nieuwe huurder te vinden, dus geldt er een termijn voor het opzeggen van je huurcontract. Deze opzegtermijn staat gelijk aan je betalingstermijn. Maak je dus maandelijks de huur over? Dan zal de opzegtermijn ook een maand zijn. Dit is de meest voorkomende periode die terugkomt in huurcontracten. Betaal je om de maand huur? Dan geldt er een opzegtermijn van twee maanden. Wel zit hier een maximum aan verbonden. De opzegtermijn mag nooit langer zijn dan drie maanden.

Huurcontract voor bepaalde tijd

Er is een uitzondering op de regel. Je kunt namelijk ook tijdelijk huren, en hier gelden andere regels voor. Als je een minimale huurtermijn in je contract hebt staan, kun je de huur niet zomaar opzeggen. Je hebt namelijk met de verhuurder een formele afspraak gemaakt dat je de woning voor een bepaalde periode zou huren. Is dit bijvoorbeeld een jaar? Dan kun je de huur pas opzeggen na twaalf maanden. Je kunt wel een verzoek indienen om de huur eerder te beëindigen, maar daarmee moet de verhuurder instemmen.

Opzegtermijn verhuurder

Ook een verhuurder kan een huurcontract opzeggen, maar daar moet wel een wettelijk gegronde reden voor zijn. Huurders die een huurachterstand hebben, overlast veroorzaken of een nieuw huurcontract weigeren, kunnen door de verhuurder worden uitgezet. Is de huurder het hier niet mee eens? Dan kan een verhuurder na zes weken naar de rechter stappen om de uitzetting alsnog te forceren.

De opzegtermijn voor verhuurders bedraagt meestal drie maanden. Wel loopt deze termijn op als een huurder voor langere tijd de woning huurt. Hoe langer hij of zij er woont, hoe langer de opzegtermijn. Voor woningen die tijdelijk worden verhuurd volgens de Leegstandswet geldt twee maanden opzegtermijn. Bij hospitakamers mag de huur alleen zonder reden worden opgezegd in de eerste negen maanden, daarna gelden de normale regels voor huurbescherming en zal de verhuurder een wettelijke reden moeten opgeven.

De opzegtermijn voor reguliere verhuur:

  • minder dan 1 jaar: 3 maanden
  • meer dan 1 jaar:  4 maanden
  • meer dan 2 jaar: 5 maanden
  • meer dan 3 jaar: 6 maanden