Wanneer je de huur wilt opzeggen, of je nu verhuurder of huurder bent, je hebt te maken met een opzegtermijn waar je je aan moet houden. Een opzegtermijn is de termijn waarin het huurcontract nog geldt. Je kunt als verhuurder niet zomaar de huur opzeggen voor de huurder en verwachten dat deze direct gaat verhuizen. Andersom is dit ook zo: als je als huurder wilt verhuizen en hierbij de huur wilt opzeggen, dan gaat er een tijd overheen voordat de huur daadwerkelijk is opgezegd. Zo heeft de huurder tijd om te zoeken naar een nieuw onderkomen en de verhuurder heeft tijd om een andere huurder te zoeken.

De opzegtermijn verschilt bij reguliere huur ten opzichte van verhuur op basis van de Leegstandswet of in het geval van tijdelijke huur.

De huur moet in ieder geval voor beide partijen per aangetekende brief worden opgezegd. Normaal gesproken is de opzegtermijn voor de verhuurder drie maanden. Voor de huurder is dit minimaal één maand en maximaal drie maanden, overeenkomend met de betalingstermijn. Meestal betaal je per maand, dus dan is de opzegtermijn ook een maand. In het geval van een bepaalde huurtermijn kun je de huur pas opzeggen als die periode is verstreken. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een verhuurder akkoord gaat met een eerdere opzegtermijn.