Servicekosten zijn de kosten je die betaalt bovenop de kale huurprijs. Het zijn de kosten voor de nutsvoorzieningen, schoonmaak (van bijvoorbeeld trappenhuizen), onderhoud, eventueel stoffering en meubilering van de huurwoning en voor de huisbaas.

Op de servicekosten mag geen winst gemaakt worden. De verhuurder moet dan ook ieder jaar een overzicht van de gemaakte kosten sturen naar de huurder(s). Eén keer per jaar mag de huurprijs verhoogd worden. Als de verhuurder hiervoor kiest gebeurt dit op 1 juli. Denk je als huurder zijnde dat je teveel betaalt, dan kun je dit melden bij de Huurcommissie.