Een sociale huurwoning is een woning die over het algemeen wordt verhuurd via woningcorporaties of woningbouwverenigingen. Het is een woning die speciaal bedoeld is voor huishoudens met een lager of gemiddeld inkomen. Er is hierbij sprake van een maximale huurprijs die wordt bepaald via een puntensysteem. De kale huurprijs mag niet hoger zijn dan de sociale huurgrens (ook wel liberalisatiegrens genoemd).

Een sociale huurwoning is over het algemeen kleiner van omvang en voor de bouw zijn goedkopere middelen gebruikt.

Als je in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, dan moet je je inschrijven bij een gemeente. Hierbij kom je op een wachtlijst te staan.

Bij de huur van een sociale huurwoning heb je recht op huurtoeslag. Afhankelijk van bepaalde factoren wordt de hoogte van de huurtoeslag bepaald.