Sociale huurwoning

Het tekort aan huurwoningen in Nederland geldt helaas ook voor de sociale huur. Een betaalbare huurwoning vinden, waarbij je recht hebt op huurtoeslag, wordt er niet makkelijker op. In steden als Rotterdam en Utrecht blijkt dit al helemaal een uitdaging. Hier is de woningkrapte het grootst en wachtlijsten het langst. Maar wat is een sociale huurwoning eigenlijk? En wanneer kom je in aanmerking?

Wat is een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een woning die speciaal bedoeld is voor huishoudens met een gemiddeld of lager inkomen. De woning is meestal kleiner van omvang en voor de bouw zijn goedkopere middelen gebruikt. Er geldt een maximum huurprijs die wordt bepaald door een puntensysteem en de kale huurprijs mag niet boven de sociale huurgrens (ook wel: liberalisatiegrens) uitkomen. Als je in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, moet je je inschrijven bij de gemeente, zodat je op een wachtlijst komt te staan.

Verdeling sociale huurwoningen

Over het algemeen worden sociale huurwoningen verhuurd via woningcorporaties of woningbouwverenigingen, die samen met de overheid het tekort aan betaalbare huurwoningen proberen terug te dringen. Woningcorporaties moeten zich aan de Woningwet houden. Dat betekent dat 90 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan gezinnen of huishoudens met een verzamelinkomen tot 40.024 euro moet worden verhuurd. 10 procent gaat naar huishoudens met een inkomen tussen de 40.024 en 44.655 euro

Particuliere sociale huur

Het is een misverstand dat sociale huurwoningen alleen woningcorporaties worden verhuurd. Ook particuliere verhuurders kunnen hun woning namelijk in de sociale huur aanbieden. Je kiest er dan voor om je woning onder de liberalisatiegrens te verhuren en zo gebonden te zijn aan de overheidsregels die gelden voor de sociale huur. Dat betekent een maximum huurprijs volgens het puntenstelsel en een maximale jaarlijkse huurverhoging, zoals vastgesteld door de overheid.

Puntenstelsel

Als de huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens valt, bepaalt het puntenstelsel de bovengrens van de huurprijs. De huurprijs kan hier dus nooit bovenuit komen. Is dit bij jouw sociale huurwoning wel het geval? Dan kun je bezwaar aanmaken en een procedure starten via de Huurcommissie.

Huurtoeslag

Een groot voordeel van sociale huur is dat je mogelijk recht hebt op huurtoeslag. Wel dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden, als je een sociale huurwoning wilt huren. De toeslag krijg je vanuit de overheid om je een handje te helpen bij het betalen van de huur. Op die manier moeten ook mensen met een laag inkomen gewoon een huis kunnen huren. Wat de huurtoeslaggrens is, wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Wanneer heb ik recht op een sociale huurwoning?

Om via een woningcorporatie in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, zul je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • Je bent ingeschreven bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale huurwoningen in jouw gemeente.
  • Het verzamelinkomen van jouw huishouden ligt onder de 44.655 euro.
  • Vaak heb je een huisvestingsvergunning nodig, maar dit verschilt per gemeente.
  • Ook de woningcorporatie kan eisen stellen, bijvoorbeeld aan grootte van het huishouden of de hoogte van je inkomen.

Er liggen plannen bij de Tweede Kamer om de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens te verhogen naar 42.000 euro. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de grens dan verlaagd naar 35.000 euro.

Te laag inkomen

Woningcorporaties kunnen ook vaststellen dat jouw inkomen te laag is om in aanmerking te komen voor een duurdere sociale huurwoning. Ze kunnen je dus weigeren om zo’n woning te huren. Dit geldt alleen voor woningen waarvan de huur boven de aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag uitkomt. In 2021 liggen de aftoppingsgrenzen voor huishoudens van één of twee personen op 633,25 euro. Voor huishoudens van meer dan twee personen is dit 678,66 euro.

Huurwoningen tot aan de aftoppingsgrenzen gaan vaak naar huishoudens met een laag inkomen. Woningcorporaties zijn verplicht om jaarlijks aan minstens 95 procent van deze huishoudens een woning toe te wijzen met een huur onder de aftoppingsgrens.

Het gaat hier om huishoudens met:

  • inkomens tot 23.725 euro (voor eenpersoonshuishoudens tot AOW);
  • inkomens tot 23.650 euro (voor eenpersoonshuishoudens met AOW);
  • inkomens tot 32.200 euro (voor meerpersoonshuishoudens tot AOW);
  • inkomens tot 32.075 euro (voor meerpersoonshuishoudens met AOW).