Verhuren

Als eigenaar van een leegstaande kamer, studio, appartement of zelfstandige woning kun je ervoor kiezen om deze (tijdelijk) te verhuren. Een woonruimte, kantoor of garage kun je eenvoudig aanbieden op Kamerstunt. Maar voordat je op zoek gaat naar een huurder, zul je goed na moeten denken over je aanpak. Hoe ga je de woning te huur aanbieden? En wil je tijdelijk of permanent verhuren? Een antwoord op al je vragen vind je terug op deze pagina.

Je woning verhuren

De reden van de verhuur kan verschillend zijn. Je kunt je pand tijdelijk niet nodig hebben, omdat je bijvoorbeeld even ergens anders woont. Om dan toch inkomsten te genereren, kun je deze tijdelijk verhuren. Heb je een huis gekocht, maar lukt het niet om de oude woning te verkopen? Dan is verhuren op basis van de Leegstandswet een prima optie. Zo laat je de woning niet achter en heb je minder snel te maken met krakers. Bovendien heb je geen dubbele woonlasten meer.

Op Kamerstunt kun je jouw woning te huur aanbieden. Het plaatsen van advertenties om je pand te huur te zetten is helemaal gratis. Heb je een geschikte huurder gevonden? Dan kun je de advertentie weer makkelijk en snel verwijderen. Bepaal vooraf goed hoelang je de woning wilt verhuren. Soms is tijdelijke verhuur de beste keuze en soms is het handiger om dit voor langere tijd te doen.

Huurprijs en servicekosten

Voordat je een huuradvertentie kunt plaatsen, zul je eerst de kale huurprijs moeten bepalen. Kamers en woningen die bij het opstellen van het huurcontract onder de liberalisatiegrens vallen, zijn gebonden aan een maximale huurprijs. Berekenen of jouw woning onder deze grens valt, kan eenvoudig via het Woningwaarderingsstelsel (WWS), beter bekend als het puntenstelsel. Ook zul je de servicekosten moeten vaststellen. Servicekosten zijn de kosten die een huurder bovenop de kale huurprijs moet betalen. Het kan gaan om de stoffering, de verlichting en verwarming van gemeenschappelijke ruimtes, maar ook zaken als meubilair in bruikleen. Je mag als verhuurder geen winst maken op servicekosten. De huurder bied je ieder jaar een servicekostenoverzicht aan om dit aan te tonen. Een eventueel verschil zul je terug moeten betalen.

Huurcontract opstellen

Zodra je de kale huurprijs en servicekosten bepaald hebt, kan het huurcontract worden opgesteld. Het is van belang dat de huurovereenkomst compleet is, zodat je er altijd op terug kunt vallen als er problemen ontstaan. Zeker bij een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet moeten er bepaalde zaken in het contract staan. Staan deze zaken niet in het huurcontract? Dan gelden de wetten en regels voor reguliere huur. Dat houdt in dat de huurder huurbescherming heeft en het contract niet zondermeer beëindigd kan worden.

Het moet duidelijk zijn:

  • dat het gaat om een contract op grond van de Leegstandswet;
  • voor welke periode de vergunning geldt;
  • wat de maximale huurprijs is op basis van het puntenstelsel (dit geldt niet voor te koop staande woningen).

Huurprijsverhoging

Als verhuurder mag je één keer per kalenderjaar de huurprijs verhogen. Voor een woning in de vrije sector geldt hiervoor geen maximum. Hoe hoog deze stijging is, bepaal je bij een vrije sector woning dus zelf. Sociale huurwoningen zijn wel gebonden aan een maximum. Viel de huurprijs van jouw huurwoning bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens? Dan geldt er dus een maximale huurverhoging zoals die door de overheid is vastgesteld.

Afvalstoffenheffing

Omdat de gemeente afval ophaalt en verwerkt, moet er per woning jaarlijks afvalstoffenheffing worden betaald. Huurders van een zelfstandige woning regelen dit zelf. Bewoners van een kamer hoeven dit sinds 2012 niet meer volledig te betalen. Hun verhuurder moet voor deze kosten opdragen en mag een deel van het bedrag doorberekenen aan de huurder(s). Net als bij de servicekosten geldt ook hier: op deze kosten mag een verhuurder geen winst maken.

Onderhoudsplicht

Als verhuurder heb je een aantal rechten en plichten. Je bent verplicht om de huurwoning in goede staat af te leveren aan de nieuwe huurder. Ook moet je groot onderhoud aan de woning verrichten. Dit kunnen zaken zijn als een kapotte cv, lekkages en defecte of beschadigde inbouwapparatuur. Ook huurders hebben hun verantwoordelijkheden. Als iemand uit jouw huurwoning vertrekt, moet hij/zij deze naar behoren achterlaten. Denk aan het witten van plafonds en muren, het vastschroeven van loszittende deurklinken en kleine reparaties uitvoeren. Dit staat allemaal uitgebreid beschreven in het Besluit kleine herstellingen van de overheid.