Verhuurder

Een verhuurder of huisbaas is eigenaar van één of meerdere panden en biedt deze te huur aan als bron van inkomsten. Vaak gaat het om een woningcorporatie, maar ook als particulier kun je jouw woning of kamer verhuren. Zowel huurders als verhuurders hebben zo hun rechten en plichten; wat ze wettelijk verplicht zijn om te doen en waar ze volgens de wet recht op hebben. Voor beide partijen is het goed om hiervan op de hoogte te zijn, daarom vind je over rechten en plichten van huurders en verhuurders terug op deze pagina.

Rechten en plichten verhuurder

De verhuurder van een woning kiest een geschikte huurder en maakt het huurcontract op. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en voor contracten met de nutsvoorzieningen. Soms heeft een verhuurder ook te maken met schoonmaakwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij een appartementencomplex met openbare ruimten, zoals een trappenhuis en een portiek. De rechten en plichten van een verhuurder zijn vastgelegd in de wet. Heb je vragen aan de verhuurder over het huurcontract? Stel deze dan direct aan de verhuurder van de woning. Hebben jullie een meningsverschil over iets wat in het huurcontract staat en kom je er samen niet uit? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen.

Woongenot

Als huurder van een kamer, appartement of huis moet je er plezierig kunnen wonen. Jouw woongenot valt deels onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Je moet er bijvoorbeeld geen overlast ondervinden. Heb je buren die overlast veroorzaken? Dan is het aan je huisbaas om met deze huurder in gesprek te gaan. Als dit geen effect heeft, kan de verhuurder naar de rechter stappen, eventueel met beëindiging van het huurcontract tot gevolg.

Groot onderhoud

In de wet staat vastgelegd dat groot onderhoud door de verhuurder moet worden geregeld. Denk hierbij aan buitenschilderwerk en onderhoud van daken en dragende muren. Toch hoeft een verhuurder niet al het onderhoud aan het pand te doen. Het is namelijk ook wettelijk vastgesteld dat huurders zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud, om precies te zijn voor zogeheten ‘klein onderhoud’. Hieronder valt onder andere binnenschilderwerk en het vastschroeven van deurklinken.

Als een verhuurder verzaakt om groot onderhoud te verrichten, kan de huurder hem/haar hierop schriftelijk aanspreken. Geeft de verhuurder hierop geen reactie? Dan kan een huurder naar de rechter stappen om het onderhoud af te dwingen. In de tussentijd kan een verzoek worden ingediend bij de Huurcommissie om niet de volledige huurprijs te betalen totdat het onderhoud is uitgevoerd. Ook kan een huurder het onderhoud zelf uitveren en de kosten terugvorderen via de rechter.

Recht op huurbetaling

Naast alle plichten heeft een verhuurder ook rechten. Eén daarvan is de tijdige betaling van de huurprijs door de huurder. Als een huurder te laat is met betalen, ontstaat er een huurachterstand. Een verhuurder kan in dit geval een gerechtelijke procedure starten om de huurder uit te zetten. Dit recht geldt ook voor verhuurders die een huurder hebben die overlast veroorzaakt. Wel is hij/zij verplicht om dit vooraf te melden aan de huurder, zodat eventuele problemen nog verholpen kunnen worden.