Door in te loggen op je account bij Kamerstunt kun je je advertenties bekijken. Woningzoekers kunnen op de advertenties reageren. Wanneer een reactie wordt gestuurd door een geïnteresseerde, dan ontvang je deze reactie op het bij ons geregistreerde e-mailadres. Vervolgens kun je met de geïnteresseerde zowel telefonisch als per e-mail in contact komen.

Belangrijk is dat je een reactie stuurt op ieder bericht. Dit kan zowel een afwijzing zijn als een uitnodiging. Hierdoor weet de geïnteresseerde waar hij of zij aan toe is.