Wanneer een huisbaas een woning of kamer met slechte omstandigheden verhuurd, wordt deze gezien als een huisjesmelker. Hierbij verkeert de woning of kamer in een slechte staat en/of is er sprake van een te hoge huurprijs.

Een huisjesmelker is vaak niet eigenaar van slechts één huurwoning of kamer, maar heeft er vaak meerdere.

Een huisjesmelker splitst vaak woningen op in meerdere kamers om zoveel mogelijk huurders te plaatsen in één woning. Zo maak je als verhuurder een zo efficiënt mogelijk gebruik van de woning, ook al hebben huurders hierdoor vaak een minder prettige leefomgeving.