Bij het zoeken naar een geschikte huurder kijkt een verhuurder vaak naar het inkomen. Of een inkomenseis wordt opgesteld of niet verschilt per verhuurder. Heb je een leuke huurwoning gezien, vraag dan bij de verhuurder na of er een inkomenseis geldt en wat de eis precies is.

Een verhuurder kan een inkomenseis opstellen waaraan een huurder moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de huurwoning. Dit geeft een verhuurder zekerheid, omdat je dan een kans kunt inschatten of de huurder de huurprijs kan betalen iedere maand of niet. Bij het opstellen van een inkomenseis wordt gekeken naar het inkomen dat iemand minimaal moet hebben. Dit inkomen moet meestal een aantal maal de huurprijs zijn. Soms is het mogelijk om iemand garant te laten staan wanneer je niet voldoet aan de inkomenseis. De garantsteller wordt dan gezien als verantwoordelijke voor het tijdig betalen van de huur.