Inkomenseis

Ga je huren in de vrije sector? Dan zou een verhuurder een inkomenseis kunnen stellen. Als je volgens deze norm onvoldoende verdient, kom je niet in aanmerking voor de huurwoning. Verhuurders willen immers geen risico lopen op een betalingsachterstand van huurders, omdat ze achteraf niet voor de kosten op kunnen draaien. Of een inkomenseis wordt gesteld, verschilt per verhuurder.

Vrije sector

Een verhuurder in de vrije sector kan een inkomenseis stellen waaraan een huurder moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning. Dit geeft een verhuurder zekerheid, omdat je ze de kans kunnen inschatten of de huurder de maandelijkse huurprijs kan betalen. Bij het opstellen van een inkomenseis wordt gekeken naar het minimum bruto salaris. De norm is meestal niet meer dan drie keer de kale huur. Soms is het mogelijk om iemand garant te laten staan wanneer je niet voldoet aan de inkomenseis. De garantsteller wordt dan gezien als verantwoordelijke voor het tijdig betalen van de huur.

Inkomen van partner

Als je samenwoont, worden niet beide inkomens volledig meegerekend. Houd hier rekening mee als je op zoek bent naar een huurwoning. De persoon met het hoogste inkomen wordt meestal automatisch de hoofdhuurder. Zijn of haar volledige salaris telt mee. Het salaris van de medebewoner wordt vaak voor de helft of een derde meegerekend.

Een voorbeeld:
Je gaat met je partner samenwonen in een appartement waarvoor je maandelijks 700 euro aan kale huur betaalt. De inkomensnorm is drie keer de kale huur, dus is vastgesteld op 2.100 euro. Jij verdient 1.900 euro bruto per maand. Je partner studeert nog en verdient met een bijbaantje maandelijks 600 euro bruto. Daarvan wordt de helft meegerekend. Jullie gezamenlijke inkomen is dus 1.900 + 300 = 2.200 euro. Dit is net genoeg om te voldoen aan de inkomenseis.

Sociale huurwoningen

Over het algemeen wordt geen inkomenseis gesteld voor het huren van een sociale huurwoning. Toch mogen woningcorporaties aanvullende eisen stellen en er bijvoorbeeld voor kiezen om duurdere woningen niet toe te wijzen aan huishoudens met lagere inkomens. Je mag in ieder geval niet te veel verdienen als je in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning. Woningcorporaties moeten zich hiervoor houden aan de Woningwet. Dit betekent dat 90 procent van alle nieuwe sociale huurwoningen bewoond moeten worden door huishoudens met een maximaal verzamelinkomen van 40.024 euro. De overige 10 procent moet gaan naar inkomens tussen de 40.024 en 44.655 euro.